Archive for November, 2011

Ashif al Barkhiya

ASHIF ibni BARKHIYA

Kesabaran Sang Penasihat

 

Ashif ibni Barkhiya adalah wazir (perdana mentri) Kerajaan Bani Israil pada masa kepemimpinan Nabi Sulaiman ibni Daud, a.s.  Ayahnya yang bernama Barkhiya adalah putra seorang panglima dan raja bani Israil bernama Thalut (QS 02:246-251), keturunan Bunyamin, putra Nabi Ya’qub, a.s. Adapun saudara perempuan Barkhiya (bibi Ashif) menjadi istri Nabi Daud (ayah Nabi Sulaiman, a.s).

 

Sebagaimana kakeknya, Ashif juga seorang yang saleh dan banyak mendekatkan diri pada Allah. Banyak perbendaharaan ilmu dari sisiNya yang diberikan Allah pada beliau yang juga turut membantu kekhalifahan Nabi Sulaiman, a.s. Pada masa itu, Allah menundukkan para jin dan setan dibawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, a.s. Dan Ashif adalah aulia Allah yang berada disamping Sang Nabi, yang banyak berperanan dalam mematahkan hegemoni kekuatan khas golongan jin (dan setan) agar tidak takabur dan sebaliknya senantiasa diingatkan bahwa datangnya segala daya semata-mata berasal dari Allah, seperti yang sering beliau munajatkan, “Ya Ilahana, Ilaha kulli sya’i, ilahan wahidan La ilaha illa anta” (Wahai Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang satu, tiada tuhan kecuali Engkau).

 

Sebagian diantara golongan jin dan apalagi setan bagaimana pun senantiasa berupaya mendatangkan kemungkaran pada diri Nabi Sulaiman dan ummatnya. Ashif ibni Barkhiya suatu saat pernah mengingatkan Sang Nabi ketika salah seorang istrinya yang baru dinikahinya ternyata (tanpa sepengetahuannya) melakukan pemujaan patung mendiang ayahnya (yang terbunuh oleh pasukan Sang Nabi) hingga 40 hari, yang kemudian Allah balaskan dengan ujian bagi Nabi Sulaiman yang harus kehilangan tahta kerajaannya selama 40 hari melalui sebab ulah jin bernama Shakhr al-Madrid. Tepat pula pada akhir masa ujian 40 hari tersebut, Ashif ibni Barkhiya berhasil mengenali Shakhr al-Madrid yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman sehingga melarikan diri sedangkan cincin kenabian yang dicurinya (untuk menunjang penyamarannya) pun akhirnya kembali kepada yang mendapat amanah semula, yaitu Nabi Sulaiman, a.s dan selanjutnya dapat menduduki lagi kursi kekhalifahannya.

 

Ashif ibni Barkhiya juga pernah membantu Nabi Sulaiman yang suatu saat mendapat petunjuk untuk menyingkap tabir keanehan di suatu dasar lautan. Tak ada satu pun dari golongan jin dan setan yang sanggup menemukan sampai kemudian Sang Nabi meminta Ashif untuk melakukannya sendiri. Beliau pun berhasil menghadapkan sebentuk bangunan berbentuk kubah aneh dari dasar lautan tersebut yang ternyata adalah tempat seorang saleh yang mencapai derajad tinggi karena kecintaannya pada Allah dan kepatuhannya yang luarbiasa pada orangtuanya yang lemah sepanjang hidup hingga keduanya meninggal.

 

Pada peristiwa dengan Negri Saba’, Ashif membantu Nabi Sulaiman dengan mendatangkan singgasana Ratu Balqis, penguasa Negri Saba’ dalam waktu yang melebihi kecepatan yang ditawarkan oleh yang tercerdik (‘ifrit) dari golongan jin.

 

QS 27:39 (An-Naml)

“Qaala ‘ifriitum minal jinni ana aatiika bihii qabla an taquuma mim maqaamika wa innii ‘alaihi la qawiyyun amiin”.

Berkata yang tercerdik dari golongan jin, “Aku akan mendatangkan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sesungguhnya (ini pernyataan kesombongan makhluk, yang hendak dipatahkan Ashif) aku kuat lagi terpercaya”.

 

QS 27:40 (An-Naml)

“Qaalal ladzii ‘indahuu ‘ilmum minal kitaabi ana aatiika bihii qabla ay yartadda ilaika tharfuka fa lammaa ra-aahu mustaqirran ‘indahuu qaala hadzaa min fadhli rabbii li yabluwanii a asykuru am akfuru wa man syakara fa innamaa yasykuru li nafsihii wa man kafara fa inna rabbii ghaniyyun kariim”.

Berkata seorang yang baginya ada ilmu tentang kitab, “Aku akan mendatangkan kepadamu sebelum matamu berkedip”. Maka tatkala Sulaiman melihatnya berada di hadapannya, dia berkata, “Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau ingkar. Dan barangsiapa yang bersyukur maka kesyukuran itu hanyalah bagi dirinya sendiri, dan  barangsiapa  yang ingkar  maka  sesungguhnya  Tuhanku  Maha  Kaya  lagi  Maha Mulia”.

sumber: http://www.jaist.ac.jp/~rac/pub/kanigara/id/Home/barkhiya.htm

Rahasia Nama Nabi Ibrahim as

RAHSIA NAMA IBRAHIM KHALILULLAH

sumber: http://megasutra.blogspot.com/2011/08/rahsia-nama-ibrahim-khalilullah.html
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
RAHSIA NAMA IBRAHIM KHALILULLAH
Sebagai Muslim, nama Ibrahim Khalilullah adalah nama Rasul yang paling kita kenali dan disebut banyak kali dalam solat selain nama Rasulullah s.a.w. sendiri. Nabi Ibrahim Khalilullah mendapat tempat yang istimewa di hati setiap umat Muhammad. Dalam artikel ini saya akan tumpukan kepada satu aspek yang mungkin tidak disedari oleh ramai orang Islam sendiri iaitu mengenai PERBEZAAN EJAAN NAMA IBRAHIM dalam Al-Qur’an. Sebelum itu izinkan saya mencatat mengenai gelaran Nabi Ibrahim dan beberapa ayat buat renungan:

GELARAN NABI IBRAHIM A.S.

Nabi Ibrahim Khalilullah adalah satu nama besar dalam Islam. Dalam satu riwayat Allah Ta’ala bertanya kepada semua Ulul Azmi: “Wahai Nuh siapa kamu? Aku Najiyallah (yang di lepaskan oleh Allah), Wahai Musa siapa kamu? Aku Kalamullah. Wahai Isa siapa kamu? Aku Ruhullah (Yang dimasukkan ruh oleh Allah ke dalam perut Siti Mariam tanpa bapa) Wahai Ibrahim siapa kamu? Aku Khalilullah (Teman bagi Allah) dan bila di tanya kepada baginda Rasulullah s.a.w. Wahai Muhammad siapa kamu? Maka jawab baginda s.a.w. aku Yatim (aku anak yatim tiada ibu dan ayah).”

NABI MUHAMMAD MENYAMBUNG SYARIAT IBRAHIM

Nabi Muhammad s.a.w. menyambung syariat Ibrahim a.s., iaitu Ulul Azmi yang mendahului Nabi Musa dan Nabi Isa a.s. Maknanya, penganut Yahudi dan Kristian kenal kepada Nabi Ibrahim a.s. termasuklah tempat-tempat suci yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim a.s. iaitu Kaabah dan Masjidil Aqsa. Agama Yahudi dan Kristian pun menganggap Masjidil Aqsa sebagai tempat suci agama mereka. Namun itulah persoalannya: Apakah mereka sanggup mendakwa bahawa Ibrahim Khalilullah beragama Yahudi atau Nasrani? Allah berfirman maksudnya:

Al-Baqarah 002:135. Dan mereka berkata: ‘Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk’. Katakanlah: ‘Tidak, bahkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik’.

Al-Baqarah 002:136. Katakanlah (hai orang-orang mukmin): ‘Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadaNya’.

Al-Baqarah 002:137. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Al-Baqarah 002:138. Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepadaNyalah kami menyembah.

Al-Baqarah 002:139. Katakanlah: ‘Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu dan hanya kepadaNya kami mengikhlaskan hati,

Al-Baqarah 002:140. ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah: ‘Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?’ Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan.

Al-Baqarah 002:141. Itu adalah umat yang telah lalu, baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.

EJAAN NAMA IBRAHIM YANG BERBEZA

Tahukah anda bahawa dalam Surah Al-Baqarah, semua nama Ibrahim Khalilullah dieja dengan lima huruf saja? Terdapat 15 nama Ibrahim Khalilullah dalam Surah Al-Baqarah iaitu di Ayat 124, 125(2), 126, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 258(3), 260 = 15. Tapi dalam 20 Surah lain, nama Ibrahim Khalilullah dieja dengan 6 huruf. Ianya ialah di Surah Ali ‘Imran 33 65 67 84 95 97 = 06, An-Nisa’ 54 125(2) 163 = 04, Al-An’am 74 75 83 161 = 04, At-Taubah 70 114(2) = 03, Hud 69 74 75 76 = 04, Yusuf 02 06 38 = 03, Ibrahim 35 = 01, Al-Hijr 52 = 01, An-Nahl 120 123 = 02, Maryam 41 46 58 = 03, Al-Anbiya’ 51 60 62 69 = 04, Al-Hajj 43 78 = 02, As-Syu’arak 69 = 01, Al-Ankabut 31 = 01, As-Saffat 104 109 = 02, Sad 45 = 01, As-Syura 13 = 01, Az-Zariyat 26 = 01, Al-Mumtahanah 04(2) = 02 dan Al-A’la 19 = 01. Berikut saya paparkan imej yang menunjukkan dua ejaan berbeza bagi nama Ibrahim Khalilullah itu:

Lihat Jadual di atas. Nama Ibrahim yang dieja dengan 5 huruf ada 15 (dalam 1 Surah) sementara yang dieja dengan 6 huruf ada 47 (dalam 20 Surah). Semuanya ada 62 nama dalam 21 Surah. Untuk pengetahuan anda, angka 62 itu SERUPA dengan Jumlah Angka Mufrad bagi nama MUHAMMAD. 24+6+24+8=62. Angka 21 itu pula SERUPA dengan Jumlah Jenis Huruf AL-FATIHAH. Untuk pengetahuan anda juga, Ada satu Surah yang bernama Surah Ibrahim. Ia adalah Surah ke 14. Angka 14 itu pula SERUPA dengan POSISI ANGKA BERULANG 141, yang menjadi Jumlah Huruf AL-FATIHAH. Subhanallah.

Melalui perkiraan matematik yang mudah, saya darabkan 15 nama dengan Jumlah Huruf Nama iaitu 5 dapat 75, kemudian darabkan 47 dengan Jumlah Huruf Nama iaitu 6 dapat 282. Saya campurkan 75+282=357. Kemudian saya cari POSISI IMPLISIT angka itu dalam 141 Huruf. Ia jatuh pada Posisi 75.

Kemudian saya darabkan pula 15 dengan Jumlah Angka Mufrad Nama iaitu 64 dapat 960, dan saya darabkan pula 47 dengan Jumlah Mufrad Nama iaitu 92 dapat 4324. Saya campurkan 960+4324=5284. Kemudian saya cari POSISI IMPLISIT angka itu dalam 141 Huruf. Ia jatuh TEPAT pada posisi 67. Mengapa saya katakan TEPAT?

Sila lihat Jadual Al-Fatihah di bawah ini. Tentu anda boleh nampak bahawa Posisi 67 adalah Posisi 75 dari arah yang satu lagi. Bukan itu saja. Sebenarnya Posisi 67 adalah POSISI IMPLISIT kepada Jumlah Angka Mufrad Al-Fatihah iaitu 2323 dalam 141 Huruf! Subhanallah.

 
Adakah anda fikir jawapan 75:67 yang di dapati di atas tadi adalah ‘kebetulan’? Saya fikir ia bukan kebetulan. Ia adalah salah satu BUKTI bahawa AL-QUR’AN TETAP TERPELIHARA dari diubah oleh tangan manusia, dan bahawa isi kandungan Al-Qur’an itu termasuklah ejaannya adalah TAUFIQI. Sebab itulah ejaan nama Ibrahim Khalilullah itu DIKEKALKAN sebagaimana ianya mula-mula disampaikan oleh Jibril a.s. kepada Rasulullah s.a.w.

KESIMPULAN

Al-Qur’an merupakan mukjizat terakhir dan teragung. Mukjizatnya dapat dilihat hatta kepada aspek-aspek yang sekecil ini. Sekaligus nama Ibrahim Khalilullah itu membuktikan juga bahawa Al-Fatihah itu adalah 141 huruf kesemuanya dengan memberikan jawapan TEPAT kepada POSISI IMPLISIT 2323 dalam 141. Ianya juga dapat menangkis sebarang tuduhan kononnya jurutulis Al-Qur’an (para sahabat) cuai dalam mengeja perkataan-perkataan. Sebenarnya PERBEZAAN ejaan itu punya rahsia yang lebih tinggi dan lebih bermakna dari apa yang mereka semua terfikirkan. Inilah merupakan salah satu lagi BUKTI bahawa Al-Fatihah ada hubungan dari segi matematik dengan keseluruhan Al-Qur’an dan bahawa Al-Qur’an itu diturunkan dari sisi Allah Yang Maha Penghitung. Berikut mafhum firman Allah untuk direnungkan:

Az-Zumar 039:23. “Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu Kitab Suci Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain (tentang benarnya dan indahnya), yang berulang-ulang (keterangannya, dengan berbagai cara), yang (oleh kerana mendengarnya atau membacanya) kulit badan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi seram, kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Kitab Suci itulah hidayah petunjuk Allah, Allah memberi hidayah petunjuk dengan Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) dan (ingatlah) sesiapa yang disesatkan Allah (disebabkan pilihannya yang salah), maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya.”
Al-Jinn 072:28. “(Tuhan mengadakan malaikat-malaikat itu) supaya Dia mengetahui bahawa sesungguhnya (dengan jagaan mereka) Rasul-rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka, (dengan sempurna), pada hal Dia memang mengetahui dengan meliputi segala keadaan yang ada pada mereka, serta Dia menghitung tiap-tiap sesuatu: Satu persatu.”
Qaaf 050:1-2. “Qaaf. Demi Al-Quran yang melimpah-limpah kemuliaan dan kebaikannya. Bahkan mereka merasa hairan kerana datang kepada mereka, dari kalangan mereka sendiri, seorang Rasul pemberi peringatan dan amaran, lalu orang-orang yang kafir itu berkata: Ini adalah satu perkara yang menakjubkan (ajaib)!”
Semoga Allah SWT merahmati kita semua.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم